Bistand til nordmenn

Siden 7. april 2010 må alle over 12 år som søker om pass avgi biometriske data ved oppmøte på norsk ambassade eller politistasjon. I Canada betyr dette den norske ambassaden i Ottawa. Les mer

Photo: Sara Thaw.

Informasjon om nødpass Les mer

Informasjon om tap av norsk statsborgerskap etter ervervelse av annet statsborgerskap. Les mer

Photo: Marta B. Haga/MFA Norway  .

Hvis du har dobbelt statsborgerskap fra fødselen, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde det norske statsborgerskapet. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Her finner du informasjon om hvilke tjenester ambassaden utfører. Les mer

Photo: Marius E. Hauge.

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Canada på trygdeområdet er i dag regulert av Avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 12. november 1985, som trådte i kraft 1. januar 1987. Les mer