Doing Business i Canada

Photo: MFA Norway/Imageshop.

Norske selskaper som ønsker å drive forretninger i Canada gis på denne siden en oversikt over lover og regler som må følges, samt lenker til videre informasjon. Les mer

Norske myndigheter vil gjøre det lettere for norsk næringsliv å satse i utlandet, og styrker tilbudet for bedrifter som satser utenlands. Les mer