Photo: MFA Norway/Imageshop.Photo: MFA Norway/Imageshop

Næringslivets samfunnsansvar i Canada

Sist oppdatert: 17.12.2015 // Norske selskaper som ønsker å drive forretninger i Canada gis på denne siden en oversikt over lover og regler som må følges, samt lenker til videre informasjon.

Regler for utenlandske investeringer i Canada og valg av forretningsstruktur  
Canada ønsker utenlandske selskaper som ønsker å investere i landet velkommen. I henhold til en undersøkelse kunngjort i Forbes Magazine i 2015, er Canada det landet i G20 som er rangert høyest med hensyn til næringslivsvirksomhet.  Verdensbanken anser Canada som det tredje enkleste landet i verden å starte næringslivsvirksomhet i. 

Canadas banksystem anses som et av de aller beste i verden, og landet har en sunn økonomi.  Fra Canada er det også relativ enkelt tilgang til det amerikanske markedet, og 17 av Canadas 20 største byer ligger mindre enn 90 minutters kjøretur fra USA. 

På sidene til det kanadiske departementet for internasjonal handel fins en oversikt over reglene for utenlandske investeringer i Canada og den kanadiske konkurranseloven. Her nevnes også tre grunnleggende selskapsstrukturer: Sole proprietorships, Partnerships og  Corporations. Det fins også varianter av disse: Joint Ventures, Branch Offices and Subsidiaries. Norske bedrifter i Canada må forholde seg til både føderale myndigheter og provinsmyndigheter.

Beskatning og avgifter
Det fins flere ulike typer beskatning og avgifter i Canada, både på føderalt og provinsielt nivå.  Canada har lavere skatte- og avgiftsnivå enn mange andre land det er naturlig å sammenligne med.

Utenlandske arbeidere
Canadas arbeidsstyrke har den med høyest utdanning i OECD. Canada er et multikulturelt samfunn med høy arbeidsinnvandring. Det finnes regler som må følges av bedrifter og utenlandske arbeidstakere for å få arbeidstillatelse i Canada.

Arbeidsmiljø
Norske selskaper i Canada må følge kanadisk arbeidsmiljølov og –reguleringer for sine ansatte i Canada. En oversikt over lover og regler på området finnes på det kanadiske arbeidsdepartementets sider.

Miljøvern
Miljøvernloven (Canadian Environmental Protection Act) av 1999, pålegger selskaper å informere om sin bruk av enkelte typer giftige stoffer til det nasjonale forurensningsregisteret (National Pollutant Release Inventory).

Bedriftenes samfunnsansvar
Den kanadiske regjeringen har gjennom mange år arbeidet for at bedriftene skal være seg bevisst sitt samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility), og har utarbeidet en veiledning til at bedrifter kan lage sine egne strategier for samfunnsansvar. Det er også utarbeidet en oversikt over kanadiske organisasjoner og nettverk som arbeider og gir råd innen samfunnsansvar. 

Canada har også et OECD-kontaktpunkt

 


Bookmark and Share