Reise til og fra Canada

Canada er verdens nest største land, med et areal på 9 984 000 km2 og ca. 35,7 millioner innbyggere. Les mer

Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord-Amerika anbefales å registrere seg hos utenrikstjenesten. Anbefalingen gjelder også alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende). Ambassaden anbefaler derfor også nordmenn med langtidsopphold i Canada om å registrere seg og eventuelle familiemedlemmer. Les mer