Reise til og fra Canada

Canada er verdens nest største land, med et areal på 9 984 000 km2 og ca. 35,7 millioner innbyggere. Les mer

Alle nordmenn som skal reise til land utenfor Europa og Nord-Amerika anbefales å registrere seg hos utenrikstjenesten. Anbefalingen gjelder også alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende). Ambassaden anbefaler derfor også nordmenn med langtidsopphold i Canada om å registrere seg og eventuelle familiemedlemmer. Les mer

Photo: Guri Dahl/ tinagent.com  .

Fra 15. mars 2016 innfører Canada elektronisk reiseregistrering for alle reisende fra visumfrie land (som Norge) som kommer med fly. Dette er etter modell fra USA og Australia. Les mer

Departementenes logo. 
Photo: DSS / regjeringen.no.

Reiseinformasjon finner du på regjeringen.no Les mer