Landinformasjon

Politisk system: Konstitusjonelt monarki. Statsoverhode: Dronning Elisabeth II, tiltredelsesdato 06.02.52, representert ved Generalguvernør David Johnston, tiltredelsesdato 01.10.10. Regjeringssjef: Statsminister Stephen Harper, tiltredelsesdato 06.02.06. Utenriksminister: John Baird, tiltredelsesdato 18.05.11. Politiske partier Navn på parti Leder Oppslutning ved siste valg Conservative Party... Les mer

Bilaterale forbindelser  Norge og Canada har tradisjonelt nær tilknytting og diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1942. Det bilaterale samarbeidet dekker et bredt spekter av politikkområder.  Norge og Canada har felles interesser, bl.a. innen akvakultur, marin forskning og -teknologi, energi og miljø, materialteknologi og nordområde/polarstudier. Norge er blant Canadas viktigste... Les mer

Valuta: Kanadiske dollar (CAD) BNP: CAD 1720 mrd. (2011) BNP vekstrate: 2,4 % (2011) BNP per innbygger: CAD  49 902(2011) Arbeidsledighet: 7,3 % Canada har en eksportrettet og åpen økonomi, der eksport av råvarer har en viktig rolle. Kanadisk industriproduksjon, bla. bilindustrien, er tett knyttet til USA og teknologi­­­sektoren har blitt en stadig viktigere sektor. Canada ble ikke påvirket a Les mer