Landinformasjon

Politisk system: Konstitusjonelt monarki. Statsoverhode: Dronning Elisabeth II, tiltredelsesdato 06.02.52, representert ved Generalguvernør David Johnston, tiltredelsesdato 01.10.10. Regjeringssjef: Statsminister Stephen Harper, tiltredelsesdato 06.02.06. Utenriksminister: John Baird, tiltredelsesdato 18.05.11. Politiske partier Navn på parti Leder Oppslutning ved siste valg Conservative Party... Les mer

Valuta: Kanadiske dollar (CAD) BNP: CAD 1952 mrd. (2013) BNP vekstrate:  1,96 % (2013) BNP per innbygger: CAD  39 814 (2013)  Arbeidsledighet: 7,1 % (2013)   Canada har en eksportrettet og åpen økonomi, der eksport av råvarer, herunder olje og gass, har en viktig rolle. Bilindustrien er tett knyttet til USA, og maskinell industri er fortsatt viktig selv om en venter en ned Les mer

Bilaterale forbindelser Norge og Canada har tradisjonelt nær tilknytting og diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1942. Det bilaterale samarbeidet dekker et bredt spekter av politikkområder.  Norge og Canada har felles interesser, bl.a. innen akvakultur, marin forskning og -teknologi, energi og miljø, materialteknologi og nordområde/polarstudier. Olje- og gassektoren er prioritert i norsk Les mer