Bilaterale forbindelser

Sist oppdatert: 29.10.2014 //

Bilaterale forbindelser

Norge og Canada har tradisjonelt nær tilknytting og diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1942. Det bilaterale samarbeidet dekker et bredt spekter av politikkområder. 

Norge og Canada har felles interesser, bl.a. innen akvakultur, marin forskning og -teknologi, energi og miljø, materialteknologi og nordområde/polarstudier. Olje- og gassektoren er prioritert i norsk eksportsatsning i Canada.

Statoil er sterkt engasjert i kanadiske olje- og gassaktiviteter og har etablert nært samarbeid med andre internasjonale selskaper for aktivitet i Canada. Også Kværner, Aker Solutions og DNV GL er etablert innen aktiviteter i Alberta og på Atlanterhavskysten. Norske oppdrettsselskaper eier flere anlegg på vestkysten av Canada, og det er etablert kontakt mellom Atlanterhavsprovinsene og Norge innen maritime næringer. Norsk forsvarsindustri er etablert i Canada ved NAMMO (ammunisjon) og Kongsberggruppen som har flere selskaper i Canada. 

Frihandelsavtalen mellom Canada og EFTA trådte i kraft 1. juli 2009. Avtalen innebærer blant annet at alle tollsatser for industrivarer har blitt avskaffet, og at importskatten på ulike typer fartøy gradvis fjernes. Avtalen regulerer ikke investeringer og handel med tjenester, men åpner opp for forhandlinger på disse områdene. Både Canada og EFTA-landene har uttrykt vilje til å reforhandle avtalen.

I Arktisk råd samarbeider Norge, Canada og de øvrige arktiske statene om bærekraftig utvikling og miljøspørsmål i nordområdene. Fra mai 2013 til april 2015 har Canada formannskap i Arktisk råd. Det gjennomføres regelmessig bilateral  politiske konsultasjoner, nordområdedialog, utvidet forsknings- og næringslivssamarbeid og nettverksbygging.

Informasjon om Norge og presentasjon av norsk kultur i Canada er prioritert. Norske utøvere innen klassisk musikk, jazz og pop/rock har markert seg bra på det kanadiske markedet. Ulike arrangementer har bidratt til å presentere og profilerer norsk samtid og historie, musikk, teater, litteratur og bildekunst. Det legges vekt på nordisk samarbeid for bedre å synliggjøre nordisk særegenhet innen flere ulike kunstarter. Profilering av norske vinteraktiviteter i Canada har skapt stor interesse og mediedekning.

 

Siste års besøk fra Norge:
Oktober 2014: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsdepartementet (Transatlantic Science Week)
Oktober 2014: Statssekretær Dilek Ayhan, Nærings- og fiskeridepartementet (Transatlantic Science Week)
Oktober 2014: Statssekretær Bård Glad Pedersen, Utenriksdepartementet
September 2014: Kommunal- og forvaltningskomiteen, Stortinget
April 2014: Arbeids- og sosialkomiteen, Stortinget
Mars 2014: Statssekretær Eirik Lae Solberg, Nærings- og fiskeridepartementet
April 2013: Delegasjon med norske universitets- og høyskolerektorer, samt statssekretær Ragnhild Setsaas, Kunnskapsdepartementet
Oktober 2012: Delegasjon fra Stortinget til Interparlamentariske unions konferanse
November 2012: Statssekretær Erik Thorshaug
Mars 2012: Stortingspresident Dag Terje Andersen
Mars 2012: Stortingets energi- og miljøkomité
November 2011: Statssekretær Roger Ingebrigtsen
November 2011: Olje- og energiminister Ola Borten Moe
Juni 2011: Finansminister Sigbjørn Johnsen
Juni 2011: Statssekretær Kyrre Lekve
Juni 2011: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
Mai 2011: Statssekretær Espen Barth Eide
November 2010: Statssekretær Espen Barth Eide
September 2010: Statssekretærene Aas-Hansen og Moland Pedersen, Justisdepartementet.
September 2010: Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
September 2010: Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomité
Mars 2010: Utenriksminister Støre (Møte for polhavsstatene)
Mars 2010: Statssekretær Lubna Fjell (Paralympics i Vancouver)
Februar/Mars 2010: DDMM Kongen og Dronningen (OL i Vancouver)
Februar 2010: HKH Kronprisen (OL i Vancouver)
Februar 2010: Statsråd Huitfeldt (OL i Vancouver)
Februar 2010: Statssekretær Roger Solheim (OL i Vancouver)

Samhandel Norge/Canada

Eksport fra Norge til Canada: 8,2 mrd kroner (2013)

Import til Norge fra Canada: 11,7 mrd kroner (2013)

 

Norske bedrifter/joint ventures (listen er ikke uttømmende): Aker Solutions, Akva group, Bergans, Canship, Cermaq ASA, Dale of Norway, DNV GL, Elkem, Elopak AS, Ewos, Fred. Olsen Renewables, Funcom Canada, GC Rieber skinn AS, Glamox, Grieg Seafood AS, Grieg Star Shipping, Halvard Lerøy AS, Helly-Hansen, Hydro, IKM, INTSOK, Jiffy Products, Jotun, Kongsberg Defence Systems, Kongsberg Maritime, Kongsberg Gallium, Kongsberg Maritime Simulation, Kongsberg Group North-America, Kvernerland Group, Kværner, Lærdal Medical, Malthus, Marinharvest, Mørenot Group, NAMMO AS, Nemko Group, Norseland, Odim ASA, Oleana, Questback, Raufoss ASA, Rolls Royce Commercial Marine, SAS Cargo, Scanmudring, Skretting, Snowcastle, Statoil, Stolt Sea Farm, Tine, Tomra Systems, Trace Tracker AS, Unitech AS, Wilhelmsen Ship Service og Yara

 


Bookmark and Share