Politikk

Sist oppdatert: 13.08.2013 //

Politisk system: Konstitusjonelt monarki.

Statsoverhode: Dronning Elisabeth II, tiltredelsesdato 06.02.52, representert ved Generalguvernør David Johnston, tiltredelsesdato 01.10.10.

Regjeringssjef: Statsminister Stephen Harper, tiltredelsesdato 06.02.06.

Utenriksminister: John Baird, tiltredelsesdato 18.05.11.

Politiske partier

Navn på parti

Leder

Oppslutning ved siste valg

Conservative Party

Stephen Harper

39,6%

New Democratic Party

Thomas Mulcair

30,6%

Liberal Party

Justin Trudeau

18,9%

Bloc Québécois

Daniel Paillé

6,1%

Green Party

Elizabeth May

3,9%

Forrige nasjonale valg (dato): 2. mai 2011

Neste nasjonale valg (dato): innen 19. oktober 2015

 

Innenrikspolitikk:

Det konservative partiet under Stephen Harpers ledelse har sittet med regjeringsmakten siden 2006. I mai 2011 vant partiet valget for tredje gang på rad og kunne for første gang danne en flertallsregjering. De konservative har nå flertall både i underhuset, House of Commons (i dag 164 av 308 plasser), og i senatet (62 av 105). Valget førte til en betydelig svekkelse av det liberale partiet (fra 77 til i dag36 seter) og separatistpartiet Bloc Quebecois (fra 47 til 5 seter). Det sosialdemokratiske partiet New Democratic Party (NDP), med nære bånd til fagbevegelsen ble betydelig styrket (fra 36 til i dag100 seter) og ble Canadas største opposisjonsparti. Det grønne partiet har 1 representant i underhuset.

Canada består i dag av ti provinser med utstrakt selvstyre, samt tre territorier. Canadas grunnlov gir relativt stor autonomi til landets provinser på områder som bl.a. helse, utdanning og ressursforvaltning. De fleste skatteinntekter innbetales direkte til provinsene. Samtidig spiller føderalregjeringen i Ottawa en viktig rolle gjennom overføringene og omfordelingen av skatter, og en føderal utjevningsprosess skal motvirke for store forskjeller mellom provinsene.

Om lag fire prosent av Canadas befolkning anser seg som en del av en urbefolkningsgruppe (First Nations, inuitter og Métis).

Spørsmålet om tilknytningen mellom Quebec og føderasjonen Canada har over tid vært et tilbakevendende tema. Separatistene i Quebec tapte folkeavstemmingene om løsrivelse i 1980 og 1995. Separat­ist­partiet Parti Québécois leder siden høsten 2012 en mindretallsregjering i den fransktalende provinsen Québec. Seperatistpartiet Bloc Québécois gikk imidlertid fra 47 til 4 plasser i det føderale parlamentet ved valget i 2011. Det er dermed ikke forventet noen ny folke­av­stemm­ing­­ om løsrivelse fra Canada på nåværende tidspunkt.

 

Utenrikspolitikk:

Handelspolitikken er en sentral del av Harper-regjeringens utenrikspolitikk. Stor grad av økonomisk integrasjon og utstrakt bilateral handel tilsier at forholdet til USA har første prioritet. Canada er avhengig av et nært samarbeid med USA, men det er også meningsforskjeller på flere områder.

Canada har gode forbindelser med landene i Karibia og Latin–Amerika, og dette er en region Harper-regjeringen har ønsket å fokusere spesielt på både i utenriks- og handelspolitikken. De transatlantiske forbindelsene og forholdet til Europa er tradisjonelt viktige, og nedbygging av handelshindre og nordområdespørsmål er sentrale samarbeidsområder. Canada åpnet i 2009 på ny forhandlingene om en frihandelsavtale med EU, hvilket ventes å ta flere år. Forholdet til Asia har særlig vært konsentrert om deltakelse i APEC, men det bilaterale forholdet til Kina og India er av økende betydning, særlig på det økonomiske området.

Nordområdene er blant Harper-regjeringens proriteringer. Regjeringen har en utenrikspolitisk nordområdestrategi med fire hovedpilarer: suverenitetshevdelse, økonomisk og sosial utvikling, miljø og styrkede styringsmekanismer. Canada har formannskapet i Arktisk råd i perioden mai 2013 – mai 2015.

Canada har vært en stor bidragsyter til internasjonale operasjoner, og har de senere år bidratt til operasjoner i Afghanistan. Canada fortsetter sin tilstedeværelse i Afghanistan til 2014 med 950 kanadiske soldater og 45 kanadiske politifolk. Fokuset vil være trening av afghanske sikkerhetsstyrker som en del av NATOs treningsmission NTM-A frem til mars 2014.

 


Bookmark and Share