Generell informasjon om Canada

Sist oppdatert: 19.06.2015 // Canada er verdens nest største land, med et areal på 9 984 000 km2 og ca. 35,7 millioner innbyggere.

Offisielt navn:  Canada
Hovedstad: Ottawa (1,3 mill.)
Største byer: Toronto (6 mill.), Montreal (4 mill.), Vancouver (2,4 mill.)
Språk: Engelsk og fransk
Flateinnhold: 9 984 000 kv. km.
Folketall:

35,749 600 

Befolkningsvekst: 1.3%


Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner:
Commonwealth of Nations, FN, G-7, G-20, La Francophonie, Arktisk Råd, North Atlantic Treaty Organization (NATO), Organization of American States (OAS), World Health Organization (WHO), World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), International Atomic Energy Agency (IAEA).


Bookmark and Share