Bilaterale forbindelser

Sist oppdatert: 05.09.2013 //

Bilaterale forbindelser

 Norge og Canada har tradisjonelt nær tilknytting og diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1942. Det bilaterale samarbeidet dekker et bredt spekter av politikkområder. 

Norge og Canada har felles interesser, bl.a. innen akvakultur, marin forskning og -teknologi, energi og miljø, materialteknologi og nordområde/polarstudier. Norge er blant Canadas viktigste handelspartnere og er den 13. største eksportøren av varer til Canada. Olje- og gassektoren er prioritert i norsk eksportsatsning i Canada.

Statoil-Hydro er sterkt engasjert i kanadiske olje- og gassaktiviteter og har etablert nært samarbeid med andre internasjonale selskaper for aktivitet i Canada. Også Kværner, Aker Solutions og DNV er etablert innen aktiviteter i Alberta og på Atlanterhavskysten. Norske oppdrettsselskaper eier flere anlegg på vestkysten av Canada, og det er etablert kontakt mellom Atlanterhavsprovinsene og Norge innen maritime næringer. Norsk forsvarsindustri er etablert i Canada ved NAMMO (ammunisjon) og Kongsberggruppen som har flere selskaper i Canada. 

Frihandelsavtalen mellom Canada og EFTA trådte i kraft 1. juli 2009. Avtalen innebærer blant annet at alle tollsatser for industrivarer har blitt avskaffet, og at importskatten på ulike typer fartøy gradvis fjernes. Partene har en felles ambisjon om å reforhandle avtalen.

I Arktisk Råd samarbeider Norge og Canada om bærekraftig utvikling og miljøspørsmål i nordområdene. Fra mai 2013 til mai 2015 har Canada formannskap i Arktisk råd. Det gjennomføres regelmessig bilateral nordområdedialog, og det utføres jevnlige politiske konsultasjoner, utvidet forskningssamarbeid og nettverksbygging.

Informasjon om Norge og presentasjon av norsk kultur i Canada er prioritert. Norske utøvere innen klassisk musikk, jazz og pop/rock har markert seg bra på det kanadiske markedet. Ulike arrangementer har bidratt til å presentere og profilerer norsk samtid og historie, musikk, teater, litteratur og bildekunst. Det legges vekt på nordisk samarbeid for bedre å synliggjøre nordisk særegenhet innen flere ulike kunstarter. Profilering av norske vinteraktiviteter i Canada har skapt stor interesse og mediedekning.

 

Siste års besøk fra Norge:

April 2013: Delegasjon med norske universitets- og høyskolerektorer, samt statssekretær Ragnhild Setsaas
Oktober 2012: Delegasjon til Interparlamentariske unions konferanse
November 2012: Statssekretær Erik Thorshaug
Mars 2012: Stortingspresident Dag Terje Andersen
Mars 2012: Stortingets energi- og miljøkomité
November 2011: Statssekretær Roger Ingebrigtsen
November 2011: Olje- og energiminister Ola Borten Moe
Juni 2011: Finansminister Sigbjørn Johnsen
Juni 2011: Statssekretær Kyrre Lekve
Juni 2011: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
Mai 2011: Statssekretær Espen Barth Eide
November 2010: Statssekretær Espen Barth Eide
September 2010: Statssekretærene Aas-Hansen og Moland Pedersen, Justisdepartementet.
September 2010: Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
September 2010: Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomité
Mars 2010: Utenriksminister Støre (Møte for polhavsstatene)
Mars 2010: Statssekretær Lubna Fjell (Paralympics i Vancouver)
Februar/Mars 2010: DDMM Kongen og Dronningen (OL i Vancouver)
Februar 2010: HKH Kronprisen (OL i Vancouver)
Februar 2010: Statsråd Huitfeldt (OL i Vancouver)
Februar 2010: Statssekretær Roger Solheim (OL i Vancouver)

Samhandel Norge/Canada

Eksport fra Norge til Canada: 4,4 mrd kroner (2012)

Import til Norge fra Canada: 14,6 mrd kroner (2012)

 

 

Norske bedrifter/joint ventures (listen er ikke uttømmende): Aker Solutions, Aqualine, Bergans, Canship, Cermaq ASA, Commodas ultrasort, Dale, Det Norske Veritas, Elkem, Elopak AS, FMC Kongsberg Subsea, Fred Olsen Renewables, Funcom Canada, GC Rieber skinn AS, Glamox, Grieg Seafood AS, Grieg Star Shipping, Helly-Hansen, Hydro, IKM, INTSOK, Jiffy Products, Jotun, Kongsberg Defence and Aerospace, Kongsberg Maritime, Kvernerland Group, Kværner, Lærdal Medical, Malthus, Marinharvest, Mørenot Group, Nemko Group, Hydro, Nammo, Norseland, Norske Skog, Odim ASA, Oleana, Oso Hotwater, Questback, Raufoss ASA, REC ASA, Rolls Royce Commercial Marine, SAS Cargo, Scanmudring, Skretting, Snowcastle, Statoil, Stolt Sea Farm, Tandberg, Teco, Tine, Tomra Systems, Trace Tracker AS, REC, Yara, Ewos, Fred Olsen Renewables og Wilhelmsen Ships Service.

 


Bookmark and Share